Τί ώρα είπαμε ότι είναι;

79

To Links Watch με 27 ενεργά LEDs που ανάβει σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα για να δείξει την ώρα, τα πέντε λεπτά, και ένα λεπτό  αντίστοιχα.

Δηλαδή 11 κόκκινοι σύνδεσμοι, 11 κίτρινοι, και τέσσερις πράσινοι μας δίχνουν ότι η ώρα είναι 11:59′!

Τιμή: περίπου 130 ευρώ