Τεστ Υπερίων: Πόσο γρήγορα τρέχεις στο ίντερνετ;

29

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας εγκαινιάζει ένα σύστημα που μας επιτρέπει, συγκρίνοντας τις πραγματικές ευρυζωνικές ταχύτητες, να μετρήσουμε την απόδοση των δικτύων στην Ελλάδα.

 

Το νέο σύστημα αποτίμησης ποιότητας σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων (δεν αφορά σε ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας) ονομάστηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Υπερίων».

Οι συνδρομητές υπηρεσιών πρόσβασης στο Ίντερνετ μέσω ADSL ή VDSL καλούνται να εγγραφούν στο hyperiontest.gr παραχωρώντας μεταξύ άλλων την πληροφορία για τον πάροχο που έχουν επιλέξει.

Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, στο ΥΠΕΡΙΩΝ οι συνδρομητές αποκτούν πλήρη εικόνα για τη σύνδεσή τους καθώς μετρούν τις πραγματικές ταχύτητες πρόσβασης, κατά τη λήψη (download) και αποστολή (upload) δεδομένων, το χρόνο απόκρισης και τις απώλειες πακέτων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και χρονική στιγμή (π.χ. χαμηλές ταχύτητες στις ώρες αιχμής).

Επίσης, συγκρίνουν την ταχύτητα που πραγματικά απολαμβάνουν με τη μέγιστη ταχύτητα που η σύνδεσή τους μπορεί θεωρητικά να υποστηρίξει, ανάλογα με την απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.

Τέλος, ελέγχουν (με το εργαλείο Glasnost) εάν ο πάροχος περιορίζει επιλεγμένες υπηρεσίες αποτρέποντας τη βέλτιστη αξιοποίηση της ταχύτητας.

Το ΥΠΕΡΙΩΝ αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ, χρησιμοποιώντας ως βάση την πλατφόρμα του Measurement Lab Partnership (M-Lab) που προϋπήρχε. Ακολουθώντας τις αρχές του Μ-Lab, το ΥΠΕΡΙΩΝ  είναι διαθέσιμο από την ΕΕΤΤ σε μορφή ανοιχτού κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του από άλλες ρυθμιστικές Αρχές ή φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

«Με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, η ΕΕΤΤ στοχεύει, με το ΥΠΕΡΙΩΝ, στη διαφάνεια στη σχέση συνδρομητή-παρόχου, στην προστασία από αθέμιτες πρακτικές, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες σταθερής ευρυζωνικότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Εξάλλου, η Επιτροπή αναφέρει στους σχετικούς όρους παροχής της υπηρεσίας ότι διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει τις μετρήσεις για να εκδώσει συμπεράσματα και οδηγίες προς τους καταναλωτές.

Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή προωθεί το ΥΠΕΡΙΩΝ με το σύνθημα «Εσύ πόσο γρήγορα τρέχεις στο internet; H συμμετοχή σου… μετράει! Κάνε μια μέτρηση τώρα στο hyperiontest.gr», το ΥΠΕΡΙΩΝ παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων και πρόσβασης σε στατιστικά μετρήσεων από όλη την επικράτεια, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα. Όμως, τα στατιστικά στοιχεία των μετρήσεων των χρηστών που απεικονίζονται στο χάρτη παράγονται αποκλειστικά από τις μετρήσεις των εγγεγραμμένων χρηστών.

Πάντως, με την εγγραφή στο σύστημα, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε επιπρόσθετες δυνατότητες και ειδικότερα σε:

  • Γεωγραφική αποτύπωση των μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ευρυζωνικής του σύνδεσης, στο χάρτη της χώρας μας.
  • Εξατομικευμένα στατιστικά γραφήματα απεικόνισης των μετρήσεων της ευρυζωνικής σύνδεσης του χρήστη, στον άξονα του χρόνου.
  • Λήψη αρχείου με το ιστορικό των μετρήσεων σε μορφή CSV (Comma Separated Values).

Τέλος, στους όρους διευκρινίζεται ότι ελέγχεται η εγκυρότητα των στοιχείων της σύνδεσης που δηλώνει ο χρήστης, με αντιπαραβολή των στοιχείων που διατηρεί ο πάροχος.

Ήδη στο ΥΠΕΡΙΩΝ συμμετέχουν περίπου 5.000 χρήστες από την Ελλάδα. Εντούτοις, τις πρώτες ώρες λειτουργίας του παρατηρούνται κάποια προβλήματα κατά την εισαγωγή διεύθυνσης e-mail.