Τεκμήρια – €1,59

87

Με την εφαρμογή Τεκμήρια μπορείτε να υπολογίσετε άμεσα, γρήγορα και εύκολα τα τεκμήρια διαβίωσης που σας βαρύνουν με βάση τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε το συνολικό ποσό των τεκμηρίων που σας βαρύνουν σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργήσουν επιπλέον φορολογητέο εισόδημα.

Αυτό γίνεται με εύκολο τρόπο, καταχωρώντας σε έτοιμες φόρμες τα περιουσιακά στοιχεία και με απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την ηλικία σας και την οικογενειακή σας κατάσταση.

 

Κατεβάστε την εφαρμογή!