Τεκμήρια – €1,59

75

Μια χρήσιμη εφαρμογή που σας επιτρέπει να υπολογίσετε γρήγορα και εύκολα τα τεκμήρια διαβίωσης που σας βαρύνουν με βάση τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε το συνολικό ποσό των τεκμηρίων που σας βαρύνουν σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργήσουν επιπλέον φορολογητέο εισόδημα.

Με τον πλέον εύκολο τρόπο, καταχωρώντας σε έτοιμες φόρμες τα περιουσιακά στοιχεία και με απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την ηλικία σας και την οικογενειακή κατάσταση, παίρνετε άμεσα την πληροφορία που σας ενδιαφέρει.

Κατεβάστε την εφαρμογή!