Τακτική ΓΣ για την hol

97

Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της hellas online που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα επιτεύγματα της εταιρείας την περασμένη χρονιά, καθώς και οι στόχοι του 2013.

Στην ανασκόπηση για τα αποτελέσματα της εταιρείας το 2012 ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online, κ. Αντώνης Κεραστάρης υπογράμμισε την υγιή ανάπτυξη που παρουσίασε η hellas online, παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, τις αγκυλώσεις της ρυθμιστικής αρχής και τις επιθετικές προσφορές στην ευρυζωνική αγορά. «Η συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής που έχει χαράξει την τελευταία 3ετία η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει, και δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της hellas online στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.»    

Στα επιτεύγματα της περυσινής χρονιάς για την hellas online ξεχωρίζουν η αύξηση κατά 5% της λειτουργικής κερδοφορίας που ανήλθε στα € 64,3 εκατ., με ταυτόχρονη αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 27%. Επίσης, η σημαντική αύξηση της τάξεως του 40% στις ελεύθερες ταμειακές ροές που ανήλθαν στα € 35 εκατ., αλλά και με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά € 15 εκατ., διαμορφώνοντας το δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 2,6χ. Τα έσοδα για το 2012 έφτασαν τα € 240,7 εκατ. και οι επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 29 εκατ. Παράλληλα, η συνολική πελατειακή βάση της hellas online αυξήθηκε κατά 5% και από τις αρχές του 2013 ξεπερνά τους 500.000 συνδρομητές.      

«Για το 2013, ο στόχος είναι να περάσουμε σε κερδοφορία προ φόρων (EBT), όπως πετύχαμε, έστω και οριακά κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τις λειτουργικές ταμειακές ροές και μειώνοντας τον τραπεζικό δανεισμό.» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online.

Ο κ. Κεραστάρης αναφέρθηκε στην επιτυχημένη εμπορική συνέργια με τη Vodafone για τη διάθεση κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet για οικιακούς πελάτες, καθώς και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της hellas online με τη διάθεση των υπηρεσιών hol cloud προς εταιρικούς πελάτες. «Με πελατοκεντρικό προσανατολισμό, εμπλουτίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας με πακέτα και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που δίνουν πραγματική αξία στους οικιακούς και εταιρικούς πελάτες μας». Τέλος, σχετικά με την αγορά των τηλεπικοινωνιών δήλωσε ότι: «Απαιτείται και η πολιτική βούληση για τη δημιουργία δικτύων νέας γενιάς, ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα της ευρυζωνικότητας που θα συμβάλλει όχι μόνο στο τεχνολογικό άλμα, αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.»