Συνεργασία κορυφής Telenor με Telia Sonera

81

Οι σκανδιναβικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι Telenor SA και TeliaSonera AB ανακοίνωσαν ότι θα συγχωνεύσουν τις δραστηριότητές τους στη Δανία, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό στη χώρα, ο οποίος πιέζει τα έσοδα και την κερδοφορία, και περιορίζει τις επενδύσεις εκεί.

Οι εταιρείες θα σχηματίσουν μια κοινοπραξία 50-50, η οποία θα έχει μια συνδυαστική βάση συνδρομητών κινητής της τάξης των 3,5 εκατ. και μερίδιο της αγοράς συνδρομητών κινητής, περί το 40%. Τα έσοδα από τις συγχωνευμένες δραστηριότητες θα ανέλθουν στα 9 δισ. κορόνες (1,5 δισ. δολάρια) με την εξοικονόμηση ετησίως να διαμορφώνεται στις 800 εκατ. κορόνες από το 2019.

«Ο ανταγωνισμός στη Δανία είναι έντονος και αντιμετωπίζουμε συνεχείς πιέσεις στα έσοδα και στην κερδοφορία, καθιστώντας την ενοποίηση αναπόφευκτη», δήλωσε ο επικεφαλής της Telenor για την Ευρώπη, Kjell Morten Johnsen [φωτό]. «Συγχωνεύοντας τα assets και τις βάσεις συνδρομητών των Telenor και TeliaSonera στη Δανία, η κοινοπραξία θα γίνει ένας ισχυρός πάροχος».