Συνάντηση εργασίας ΕΕΤΤ και παρόχων για θέματα δικτύου VDSL

60

Η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για τους όρους διάθεσης λιανικών υπηρεσιών και προϊόντων VDSL στην ελληνική αγορά αποτέλεσαν το αντικείμενο συνάντησης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ αφενός της ΕΕΤΤ και αφετέρου διευθυντικών στελεχών ΟΤΕ και εναλλακτικών παρόχων.

Στη συνάντηση που διεξήχθη, σε εποικοδομητικό κλίμα, εξετάσθηκαν όλες οι υπάρχουσες τεχνικές και τιμολογιακές λύσεις για την προώθηση των επενδύσεων σε δίκτυα επόμενης γενιάς υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ κάλεσε το μεν ΟΤΕ να προσαρμόσει στις ανάγκες της αγοράς τα κατάλληλα χονδρικά προϊόντα πρόσβασης με τη διασφάλιση εγγυημένης ποιότητας, τους δε λοιπούς παρόχους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία, που έχει θεσμοθετήσει η Ρυθμιστική Αρχή, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στα νέα δίκτυα προς όφελος της χώρας και του τελικού καταναλωτή.

Ως επόμενο βήμα ορίστηκε η υποβολή, εντός των προσεχών ημερών, των δεσμευτικών θέσεων κάθε εταιρίας προς την ΕΕΤΤ, τις οποίες θα εξετάσει η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ προς λήψη της σχετικής εγκριτικής Απόφασης των όρων παροχής της νέας υπηρεσίας.