Συμφώνησαν Wind & Vodafone για τη Forthnet!

68

Τη συμφωνία με την οποία η Vodafone Hellas αποκτά δικαίωμα (call option) για την απόκτηση ποσοστού 13,25% που κατέχει η Wind Hellas (από το 33% που συνολικά είχε αποκτήσει) στη Forthnet, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η εισηγμένη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Forthnet στο Χρηματιστήριο, Wind και Vodafone Ελλάδος υπέγραψαν συμφωνία δικαιώματος προαίρεσης (option) βάση του οποίου η δεύτερη μπορεί να αποκτήσει 14.584.853 κοινές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Forthnet, κυριότητας της Wind Hellas. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εξασκηθεί κατά την συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ οι μετοχές του option αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.

To δικαίωμα προαίρεσης (call option) που υπέγραψαν οι δύο ανταγωνιστές πρακτικά σημαίνει ότι μελλοντικά μοιράζονται τη συμμετοχή τους στη Forthnet καθώς με την εξάσκηση της συμφωνίας τα μερίδια τους στην εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας θα διαμορφωθούν στο 19,75% για την κάθε μία. Η συγκρότηση κοινού μετώπου απέναντι στους Άραβες μετόχους πλειοψηφίας της Forthnet αλλάζει τα δεδομένα σε ένα παζάρι που έχει κρατήσει ήδη πολύ καιρό. 

Ξανά μαζί Vodafone και Wind 

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που Vodafone και Wind δίνουν τα χέρια. Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ενώσει τις δυνάμεις τους στο πεδίο των υποδομών καθώς μαζί έχουν συστήσει την εταιρεία Victus η οποία ουσιαστικά θα «τρέχει» ένα κοινό δίκτυο, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας είναι οι πάσης φύσεως συνέργειες. Έχοντας πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα δεν ήταν δύσκολο να υπάρξει κοινός τόπος συμφωνίας και στην περίπτωση της Forthnet. 

Αν και καμία πλευρά επισήμως δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο περαιτέρω σχόλιο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, η σύμπραξη αυτή δημιουργεί έναν στενό κλοιό γύρω από την εταιρεία σταθερής καθώς είναι προφανές ότι διεκδικούν πλέον από κοινού να αναλάβουν τον έλεγχό της.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ποσοστά στην εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας, η μεν Wind Hellas 33%, η δε Vodafone 6,5%. Για την προϊστορία, το ενδιαφέρον των δύο κινητών για την απόκτηση της Forthnet εντοπίζεται στον περασμένο Ιούλιο, όταν η Wind απέκτησε το 33% με μια κίνηση που αιφνιδίασε τότε την αγορά. Ωστόσο, τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε η Vodafone κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet τον περασμένο Ιανουάριο, προσέθεσαν νέα δεδομένα στην εξίσωση, δίνοντας άλλο αέρα στους Άραβες που είδαν την τιμή της μετοχής της επένδυσής τους να ανεβαίνει και με “όπλο” αυτό ξεκίνησαν έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους.

Η ανακοίνωση στο Χ.Α. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η Forthnet, “σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 και 11) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία Forthnet A.E. (στο εξής «Forthnet») ανακοινώνει τα ακόλουθα βάσει των από 10.06.2014 γνωστοποιήσεων (TR-1) που έλαβε από τις εταιρίες Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (στο εξής «Vodafone Ελλάδος») και Vodafone Group PLC (στο εξής «Vodafone»), η τελευταία τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό εταιρειών ελεγχόμενων από την Vodafone (στο εξής «Θυγατρικές Vodafone»):

(α) Δυνάμει των όρων της από 04.06.2014 συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της εταιρίας Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «Wind»), η Vodafone Ελλάδος απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Forthnet που ανήκουν στην κυριότητα της Wind και αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet. Αυτό το δικαίωμα προαίρεσης (option) μπορεί να εξασκηθεί κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της ως άνω συμφωνίας.

(β) Εάν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Vodafone Ελλάδος και το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της Vodafone και των Θυγατρικών Vodafone στη Forthnet θα ανέλθει σε 19,75% από 6,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet”.