Στρατηγική συνεργασία Cisco-Ericsson στα δίκτυα νέας γενιάς

59

Μια στρατηγική συνεργασία με την Cisco, ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία κατασκευής δικτύων για κινητή τηλεφωνία, Ericsson, η οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρει περί τα 1 δισ. δολάρια έσοδα για κάθε μία, μέχρι το 2018. Η συνεργασία θα εστιάζει στη δημιουργία δικτύων επόμενης γενιάς, και οι δραστηριότητες αναμένουν ότι η συνεργασία θα είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία.