“Στον αέρα” ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας

115

Μομφές περί καθυστερήσεων και δημιουργικής ασάφειας για τους όρους της δημοπρασίας που αφορά στην επιλογή παρόχου/παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ αφήνουν φορείς και στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

Πρόκειται για διαγωνισμό που διενεργεί η Εθνική Επιτροπη Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την παροχή καθορισμένης στοιχειώδους δέσμης υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, σε όλους τους τελικούς χρήστες και σε προσιτή τιμή, όπως ορίζει Οδηγία (2002/22/ΕΕ) του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, κοινόχρηστα τηλέφωνα και ειδικές ρυθμίσεις για τελικούς χρήστες που είναι άτομα με ειδικές ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες

Η διαγωνιστική διαδικασία (για το σύνολο ή τμήματα του έργου) θα δοεξαχθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο οι όποιοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αρχική οικονομική προσφορά, ενώ στο δεύτερο στάδιο διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων. Η διαδικασία δεν έχει συγκεντρώσει επαρκές ενδιαφέρον για περισσότερο από ένα χρόνο, δεδομένου ότι η κοστολόγησή της θεωρείται υποτιμημένη και άρα καθόλου ελκυστική. Ο ίδιος ο ΟΤΕ που -ως κύριος πάροχος- είναι αυτοδικαίως και ο τρέχον πάροχος, έχει πολλές φορές αποποιηθεί της παροχής της υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα διεκδικεί τη σχετική αποζημίωση παροχής για τα έτη από το 2010 και μετά.

Πάρα ταύτα ο Οργανισμός συνεχίζει να παρέχει Καθολική Υπηρεσία εδώ και περίπου μια 15ετία. Αν και η νομοθεσία προβλέπει ότι το κόστος αυτό είναι επιμεριζόμενο, στην πράξη ο ΟΤΕ δεν έχει εισπράξει τα οφειλόμενα, τα οποία ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, με τη κύρια ευθύνη να βαραίνει την ΕΕΤΤ, η οποία είναι αρμόδια για να ελέγξει και να εγκρίνει αυτό το κόστος. Ο ΟΤΕ ξεκίνησε να στέλνει τα σχετικά κοστολόγια από το 2009 και η ΕΕΤΤ άρχισε να τα υπολογίζει από το 2010 και μετά. Σήμερα, αισίως στο 2015, ελέγχονται ακόμα τα έτη 2010 και 2011, παρά το γεγονός ότι το έργο υπολογισμού του κόστους έχει ανατεθεί από την ΕΕΤΤ σε εξωτερικούς συμβούλους.

Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό και παρά το ότι η διαδικασία φάνηκε να προχωρά, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαμάχες εντός της Επιτροπής, καθώς ο νέος σύμβουλος στον οποίο ανατέθηκε το έργο δεν περικόπτει το κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας στο βαθμό που, όπως αναφέρουν ορισμένες πληροφορίες, θα επιθυμούσαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Επιτροπής, ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες που ανέθεσαν το έργο σε «ειδικό», τώρα φαίνεται να υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι γνωρίζουν το θέμα καλύτερα.

Την ίδια στιγμή πηγές μέσα από την Eπιτροπή κάνουν λόγο για την πιθανότητα να υπάρξουν διαρκείς αναβολές στη λήψη απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, ώστε, όπως οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν, να παρέλθει το τρίμηνο που προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία της επιτροπής χωρίς Πρόεδρο (ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ παραιτήθηκε στις αρχές του χρόνου) και η διαδικασία να ξεκινήσει πάλι από την αρχή.

Με αυτά τα δεδομένα, στην τηλεπικοινωνιακή αγορά αναμένεται με ενδιαφέρον να διαπιστωθεί πως θα κατατεθούν οποιεσδήποτε προσφορές όταν ουδείς πάροχος γνωρίζει ποιος είναι ο προυπολογισμός του έργου και αυτό παρά την πρόσφατη εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της. Από την ΕΕΤΤ έχει υποστηριχθεί ότι η όποια προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να ελεγχθεί από αυτήν εκ των υστέρων απολογιστικά, δηλαδή με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται μέχρι τώρα και η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις….

Πηγή: capital.gr