Στο νέο 3G δίκτυο της WIND, τρέχουν όλα!!!!

42

Ο πρόεδρος επιστρέφει στη νέα τηλεοπτική διαφήμιση με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Πίου.