Στο άπειρο…

425

Όσοι έχουν ασχοληθεί με παζλ θα γνωρίζουν πως συνοδεύονται απαραιτήτως από μια φωτογραφία την οποία και χρησιμοποιούν ως οδηγό κατά τη σύνθεση. Μια ομάδα μαθηματικών κατασκεύασε το Infinite Galaxy Puzzle, το οποίο μπορεί να συναρμολογηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ή να δημιουργήσει διάφορα σχήματα χωρίς να δίνει σαφείς οδηγίες στον χρήστη.
Η εικόνα απεικονίζει μια κεντρική λήψη του γαλαξία μας όπως αυτή αποτυπώθηκε από το αστεροσκοπείο Hubble.
Λόγω του θέματος, όπως και να συναρμολογηθεί το παζλ είναι σωστό μια και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το παζλ αποτελείται από 133 κομμάτια και κοστίζει 100 δολάρια.