Στις 4 Μαΐου τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2016 του ΟΤΕ

101

Την Τετάρτη 4 Μαΐου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα ανακοινώσει τα οικονομικά του μεγέθη για το α’ τρίμηνο της χρήσης 2016 ο ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη στις 17.00 (ώρα Ελλάδος) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλεσυνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://ote.irwebpage.com/conference_calls/