Στις 25 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ

67

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα δ΄ τριμήνου και έτους 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17.00 (Ελλάδα) / 16.00 (Ευρώπη) / 15.00 (Ηνωμένο Βασίλειο) / 10.00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:https://ote.irwebpage.com/conference_calls/.