Σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνολογίες για τα δίκτυα νέας γενιάς

51

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την έναρξη δύο δημόσιων διαβουλεύσεων στις 4 Αυγούστου 2016 αναφορικά με την:

(1)          εισαγωγή της τεχνολογίας VDSLvectoring στο δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) με καταληκτική ημερομηνία την 20η  Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00,

(2)           τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤΒ (Παράρτημα 24)  για την εισαγωγή του προϊόντος VPUlight με καταληκτική ημερομηνία την 16η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους επωνύμως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική γλώσσα, μέχρι τις ανωτέρω ημερομηνίες. Το κείμενο των διαβουλεύσεων είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).