Σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2001 (video)

97

Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους…