Ρυθμιστικό πλαίσιο και τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

52

Στις 28 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» έλαβε χώρα το 2ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομείων Ελλάδας – Κύπρου (ΕΕΤΤ-ΓΕΡΗΕΤ), όπου και αναλύθηκε από σημαντικούς παράγοντες της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς η νέα σύσταση της ΕΕ περί μη διακριτικής μεταχείρισης και κοστολόγησης. Επίσης, κατατέθηκαν απόψεις για το πώς μπορεί η χώρα να προσελκύσει νέες επενδύσεις, αλλά και να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 

Στην πρώτη ενότητα, η οποία περιελάμβανε τη συζήτηση για τις ρυθμιστικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να υλοποιηθεί το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020, συντονιστής ήταν ο δρ Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος , Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ εισηγητές ο δρ Παναγιώτης Καραμηνάς, Προϊστάμενος Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών ΕΕΤΤ, και ο δρ Νεόφυτος Παπαδόπουλος, Διευθυντής του ΓΕΡΗΕΤ.

 

Ο κ. Καραμηνάς επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι η ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται ανάμεσα στο σταυροδρόμι της ελεύθερης αγοράς και του κράτους με απώτερο στόχο την κοινωνική ευημερία. Δηλαδή, για να έχουμε υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί τόσο το κράτος αλλά και να αφουγκραστούμε την ελεύθερη αγορά. Επίσης αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η καλή ρύθμιση, λέγοντας ότι αυτή βελτιώνει την αγορά και κατ’ επέκταση την οικονομία, ενώ η κακή ρύθμιση στραγγαλίζει την επιχειρηματικότητα. Τέλος, υπογράμμισε ότι έχουμε ανάγκη για εργαλεία για την υποστήριξη της Ζήτησης και Προσφοράς για να αξιολογείται καλύτερα ο αντίκτυπος των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην αγορά και την κοινωνία.

 

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε τον πρώτο λόγο πήρε η νομική σύμβουλος και γενική διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ κ. Ειρήνη Νικολαΐδη, η οποία, αφού παρουσίασε έναν πίνακα του BEREC για τη διείσδυση των δικτύων NGA στην Ευρώπη, στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο. Σύμφωνα με την ίδια, ο κυριότερος λόγος που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι επειδή, ενώ ο ΟΤΕ προσφέρει σχέδια επενδύσεων, η ρυθμιστική αρχή απαιτεί υψηλότερες τιμές για αυτές τις επενδύσεις. Μάλιστα πρότεινε, προκειμένου να προωθηθεί το δίκτυο επόμενης γενιάς, να εφαρμοστεί το μοντέλο του ADSL. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο να θεσπιστεί μια χονδρική και μια λιανική τιμή και βάσει της διαφοράς που θα υπάρχει μεταξύ τους να μπορούν και οι εναλλακτικοί να επενδύσουν.

 

Στη συνέχεια ο κ. Τζωρτζακάκης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Wind, ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός και η ρύθμιση επηρεάζουν τις επενδύσεις και ότι στην αγορά της Ελλάδας αναμένεται μείωση του ΑΕΠ κατά 4,5%, κάτι που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης κατά 8% για το 2013. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγοράς, αλλά και να συνυπολογίζεται η ζήτηση και βιωσιμότητα των νέων υπηρεσιών προτού προχωρήσουν οι επενδύσεις. Κατέληξε λέγοντας ότι πολλά μπορεί να αλλάξουν εάν οι πάροχοι συνειδητοποιήσουν ότι είναι συνεπενδυτές και όχι ανταγωνιστές.

 

Ακολούθως ο Network Engineering & Operations Director της Hellas On Line κ. Δημήτρης Γοργίας έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην άδικη μεταχείριση που όπως είπε συμβαίνει στην Ελλάδα: εάν ένας βρόγχος του ΟΤΕ παρουσιάσει πρόβλημα, η βλάβη θα διορθωθεί σε λίγη ώρα. Εάν, όμως, συμβεί το ίδιο σε κάποιον συνδρομητή άλλου παρόχου, η αποκατάσταση της βλάβης θα καθυστερήσει υπερβολικά. Επίσης πρότεινε τόσο στην ΕΕΤΤ όσο και στους άλλους παρόχους που ήταν εκεί τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παρόχου-εταιρείας όπου θα συμμετέχουν όλοι. Έτσι και θα εξυπηρετηθούν οι επενδύσεις όλων αλλά και θα χαλαρώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έδωσε σαν παράδειγμα την Digea, στην οποία συμμετέχουν οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί για τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα.

 

Παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις τους, όλοι συμφώνησαν στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας. Κάποιος επενδυτής που θα θελήσει να επενδύσει με ορίζοντα 15ετίας θέλει σταθερό φορολογικό σύστημα για αυτά τα 15 χρόνια, κάτι που ειδικά στην Ελλάδα των μέτρων και της κρίσης δεν είναι εγγυημένο.