Πύργος ελέγχου από το μέλλον

85

Η Saab κατασκεύασετο RTC (Remote Tower Center ). Πρόκειται για ένα σύστημα εναέριου ελέγχου τελευταίας γενιάς που σκοπό του έχει να ανανεώσει τον εξοπλισμό των συμβατικών πύργων ελέγχου των αεροδρομίων.

Είναι εξοπλισμένο με κάμερες υψηλής ανάλυσης, μικρόφωνα, φωτεινούς σηματοδότες και μετεωρολογικούς αισθητήρες.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται, αποστέλλονται στη βάση όπου και πραγματοποιείται η αξιοποίησή τους από του ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των αεροδρομίων σε περίπτωση κακοκαιρίας, ενώ υπάρχουν όλες οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας. Ήδη το πρώτο σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία στο αεροδρόμιο Örnsköldsvik.