Ψηφιακή διάγνωση

42

Το Healthspot Station είναι ένα ψηφιακό κιόσκι ιατρικής διάγνωσης. Λειτουργεί ως εναλλακτική λύση της κλασικής επίσκεψης στον γιατρό.

Ο εν δυνάμει ασθενής εισέρχεται στο κιόσκι και ξεκινά μια τηλεδιάσκεψη με τον γιατρό. Του περιγράφει τα συμπτώματα, ενώ, αν κριθεί απαραίτητο, κάνει κάποιες βασικές εξετάσεις. Μπορεί να ελέγξει την πίεση και τους σφυγμούς του, ενώ μεταξύ αρκετών άλλων παρέχονται ειδικό στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο και δερματοσκόπιο.

Εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει βοήθεια και πληροφορίες στον ασθενή, όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο. Το Healthspot Station αναμένεται να ανακουφίσει πλειάδα ιατρικών περιστατικών που κατακλύζουν τα νοσοκομεία των ΗΠΑ.