Προσθετικό μέλος τελευταίας γενιάς

45

 

 

 

Η εταιρεία Touch Bionics κατασκεύασε ένα προσθετικό χέρι του οποίου οι λειτουργίες μπορούν να ελέγχονται πλήρως μέσω ενός smartphone.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο του χεριού του σε σημείο μάλιστα να δίνει εντολές στα δάχτυλα ώστε να εκτελέσουν ταχύτατα συγκεκριμένες εργασίες. Να σημειωθεί πως iLimb μπορεί να προγραμματιστεί πλήρως ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες και συνήθειες του εκάστοτε χρήστη.

Η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του iLimb με το smartphone μέσω Bluetooth είναι η Quick Grips.

 

 

 

 

Πηγή: Touch Bionics