Προσωπικός Καρδιολόγος!

41

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που μετρούν τους παλμούς της καρδιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό της πίεσης του αίματος.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσει ο χρήστης το δάχτυλό του στην οθόνη του iPhone. Οι εφαρμογές Cardiio και What’s My Heart Rate δεν απαιτούν σωματική επαφή με τη συσκευή, μια και προβαίνουν σε μετρήσεις παρατηρώντας τις μικροαλλαγές στο χρώμα του προσώπου, μικροαλλαγές που οφείλονται στον τρόπο που χτυπά η καρδιά κάθε φορά.

Για τη σωστή μέτρηση, όμως, απαιτείται ένας πολύ καλά φωτισμένος χώρος, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή.