Προειδοποίηση Κομισιόν για τον ΟΤΕ

94

Σαφή προειδοποίηση προς την ελληνική κυβέρνηση απευθύνει η Κομισιόν τονίζοντας ότι πρέπει να καταργήσει τον κανόνα της «χρυσής μετοχής» που δίνει προνομιακά δικαιώματα στο κράτος ως προς τη διοίκηση του ΟΤΕ.

Η Κομισιόν δίνει μάλιστα στην ελληνική κυβέρνηση διορία δύο μηνών να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της Ελλάδας.

Ο κανόνας της «χρυσής μετοχής» δίνει στο ελληνικό Δημόσιο τη δυνατότητα να διορίζει σχεδόν τα μισά μέλη στα διοικητικά σώματα του ΟΤΕ, αλλά και δικαίωμα βέτο για κρίσιμες αποφάσεις όπως η συγχώνευση ή η πώληση σημαντικών περιουσιακών στοιχειών του οργανισμού.

Η Κομισιόν αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο – αν και είναι μέτοχος μειοψηφίας στον ΟΤΕ- έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την πώληση των μετοχών της Deutsche Telekom στον Οργανισμό. Σύμφωνα με την Κομισιόν, όλα τα παραπάνω αποτρέπουν την επένδυση τρίτων στον ΟΤΕ και αντιβαίνουν την αρχή της ελεύθερης μετακίνησης κεφαλαίων στην ευρωζώνη.