Ποτό και οδήγηση

71

Σε μια κοινή προσπάθεια να μειωθούν δραστικά τα ατυχήματα λόγω κατάχρησης αλκοόλ, οι εταιρείες Hondaκαι Hitachi κατασκευάζουν ένα ειδικό κλειδί για την εκκίνηση των οχημάτων τους. Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα αναπνοής του οδηγού.

Μόλις ανιχνεύσει μεγάλες ενδείξεις αλκοόλ στην ανάσα του, θέτει αυτομάτως το όχημα εκτός λειτουργίας, αποτρέποντάς τον έτσι να οδηγήσει υπό την επήρεια. Παρόμοιο σύστημα έχουν προσαρμόσει δοκιμαστικά και στον πίνακα οργάνων του οχήματος.

Την παρούσα στιγμή, η τεχνολογία βρίσκεται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης με τις εταιρείες να δηλώνουν την ελπίδα τους να την ενσωματώσουν στα οχήματά τους μελλοντικά.