Πόσο ρεύμα καίει; – Δωρεάν

46

Μια ωραία ιδέα από ελληνικά χέρια.
Υπολογίστε εύκολα και γρήγορα πόσο ρεύμα καίει κάθε ηλεκτρική συσκευή ανάλογα με τα watt και τις ώρες λειτουργίας της!

Οι τιμές με τις οποίες υπολογίζει την κατανάλωση της ΔΕΗ είναι αυτές του τελευταίου τιμοκαταλόγου, και ανανεώνονται με κάθε αύξηση.

 

Πηγή: GOOGLE PLAY STORE