Πόσο μεγάλος ήταν ο Τιτανικός σε σχέση με τα τωρινά πλοία?

310

Πόσο μεγάλος ήταν ο Τιτανικός σε σχέση με τα τωρινά πλοία?