Πόσο μεγάλος ήταν ο Τιτανικός σε σχέση με τα τωρινά πλοία?

229

Πόσο μεγάλος ήταν ο Τιτανικός σε σχέση με τα τωρινά πλοία?