Πόσο μεγάλος ήταν ο Τιτανικός σε σχέση με τα τωρινά πλοία?

439

Πόσο μεγάλος ήταν ο Τιτανικός σε σχέση με τα τωρινά πλοία?