Πώς θα παραλάβετε τον κλειδάριθμο;

42

Πριν υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση, θα πρέπει να έχετε κλειδάριθμο. Διαβάστε πώς θα τον αποκτήσετε σε τρία βήματα.

 

  1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TaxisNet) www.gsis.gr και κάντε την αίτηση εγγραφής σας. Στο πεδίο της αυτό συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας ακολουθώντας τις οδηγίες. Το σύστημα ελέγχει την αίτησή σας και επιβεβαιώνει τα στοιχεία που δηλώσατε. Όταν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία σας αμέσως σας χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα. Στο σημείωμα αυτό αναγράφεται επίσης η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο που αντιστοιχεί στην αίτησή σας.

 

  1. Προσκομίστε στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. το προαναφερθέν σημείωμα, το Α.Φ.Μ σας και ένα αποδεικτικό της ταυτοποίησής σας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα Ομογενούς κ.λπ.).  ώστε να λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου, εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις. Η μία από αυτές -η οποία και θα σας χορηγηθεί- περιέχει τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

 

  1. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη. Επισκεφθείτε τη σελίδα του TaxisNet. Πατήστε στο πεδίο «Βασικές Λειτουργίες», μεταβείτε στο «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» και έπειτα στην «Ενεργοποίηση Λογαριασμού». Αλλάξτε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password), όπως σας υποδεικνύει το σύστημα. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσεται κανονικά το TaxisNet.

 

Σημείωση!

Επισκεφθείτε αυτοπροσώπως τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεστε, εφόσον η εγγραφή αφορά εσάς προσωπικά ή άλλον πολίτη (για τον οποίο έχετε οριστεί αντίκλητος ή τέκνο για το οποίο έχετε τη γονική μέριμνα) ή μη φυσικό πρόσωπο, εφόσον είστε ο νόμιμος εκπρόσωπός του και τα στοιχεία σας είναι ήδη καταχωρημένα στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.

 

Στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός νη φυσικού προσώπου αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., θα προσκομίζεται ειδικό πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης, με χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών.

 

Από την Καυκά Κυριακή, οικονομολόγο, ερευνήτρια του In Deep Analysis