Πώς θα αποφύγετε τα malware για το Android

57

Η Symantec δημοσιοποίησε σήμερα μία μελέτη για τα ρίσκα ασφαλείας των εφαρμογών για Androidγια το διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2013. Η μελέτη παρουσιάζει τάσεις σε malwareκαι madware, όπου το τελευταίο αναφέρεται σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν επιθετικά adlibraries. Τα Adlibraries έχουν την ικανότητα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του χρήστη, με στόχο να εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις. Παρόλα αυτά, ορισμένα από αυτά τα libraries μπορούν να διαρρεύσουν προσωπικές πληροφορίες ή να επιδεικνύουν ενοχλητικές συμπεριφορές, όπως προβολή διαφημίσεων στο notificationbar, δημιουργία διαφημιστικών εικόνων ή αλλαγή σελιλοδεικτών στους Webbrowser. Αναφερόμαστε σε αυτά τα libraries ως επιθετικά adlibraries.  

 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2013, 65 adlibrariesήταν γνωστά και περισσότερα από 50% από αυτά είχαν καταχωρηθεί ως επιθετικά. Το ποσοστό των appsπου χρησιμοποιούν επιθετικά adlibrariesείχε άνοδο από το 2010, με αύξηση σε ετήσια βάση, η οποία έφθασε το 23% το πρώτο εξάμηνο του 2013. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι χρήστες πρέπει να αναμένουν το μεγαλύτερο ποσοστό madware όταν κάνουν download εφαρμογές από την κατηγορία Personalization, ενώ ακολουθεί η κατηγορία Utilities & Demo και έπεται η κατηγορία RacingGames. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παρουσία του malware, η οποία βρίσκεται ως επί το πλείστον στις κατηγορίες Photography, Arcade & ActionGamesκαι Entertainment.

 

Το Malware, όπως αναμενόταν, βρίσκεται σε σταθερή άνοδο, με τον όγκο των γνωστών δειγμάτων malware (αποκλείοντας τα madwareκαι grayware) να φθάνουν σχεδόν τον αριθμό 275.000 τον Ιούνιο 2013, καταγράφοντας μία τετραπλάσια αύξηση από τον Ιούνιο του 2012.

 

Η αναλυτική αναφορά για το MobileAdwareκαι Malwareείναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/madware_and_malware_analysis.pdf