Πώς καταγράφει 3D βίντεο το Project Tango; (videos)

67

Το Project Tango της Google διαθέτει 4 κάμερες: Η μία από τις κάμερες αυτές καταγράφει σε 180 μοίρες, η δεύτερη σε 120 μοίρες, η τρίτη το βάθος και η τέταρτη φωτογραφίζει τα αντικείμενα. Στη συνέχεια, γίνεται συνένωση όλων αυτών των πληροφοριών και με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού δημιουργείται το τελικό 3D render.