Πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα το Α τρίμηνο 2012

53

Η αναφορά της ΕΕΤΤ αποτυπώνει την πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα.

Αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2012 και τα κύρια συμπεράσματα αφορούν :

  • 1. Την αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, που παρουσίασαν αύξηση 1,78%.
  • 2. Την συνεχιζόμενη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας.
  • 3. Την αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ (Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο) που ανήλθαν σε ποσοστό 55,6%.
  • 4. Την κινητή ευρυζωνικότητα και την αύξηση των ενεργών συνδρομητών 3G, με διείσδυση στον πληθυσμό 36,37%.

Αναλυτικότερα για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε στην αναφορά που είναι αναρτημένη στην σελίδα της ΕΕΤΤ.