Πολλοί χρήστες του διαδικτύου δεν σέβονται προσωπικά δεδομένα τρίτων

58

Η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου σε ολοένα και περισσότερους τομείς της ζωής μας θα έπρεπε να συνοδεύεται και από μεγαλύτερη επαγρύπνηση για τους κινδύνους αλλά και τους κανόνες που διέπουν το πολύτιμο αυτό εργαλείο. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι μεγάλη μερίδα χρηστών αγνοεί βασικές αρχές σεβασμού δεδομένων τρίτων, ενώ φαίνεται ότι και οι αγορές ηλεκτρονικών παιχνιδιών γίνονται «στα τυφλά».

Σχεδόν δύο στους δέκα χρήστες πιστεύουν ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε στο Διαδίκτυο φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς περιορισμό όποτε εμείς επιθυμούμε, ή όταν στο οπτικό/ακουστικό περιεχόμενο εμφανιζόμαστε και εμείς.

Η δράση Saferinternet.gr πραγματοποίησε έρευνα με τη στήριξη της Wind και αναδεικνύει βασικά κενά ενημέρωσης που χαρακτηρίζουν το ευρύ κοινό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διάστημα 19/12/14 έως 15/3/15. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χρήστες στερούνται γνώσης ακόμη και για βασικές λειτουργίες όπως είναι η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση, αποτελεί έννοια σχεδόν άγνωστη, καθώς μόλις τρεις στους δέκα απάντησαν σωστά στην ερώτηση που αφορούσε τη διαχείριση αποστολής μηνύματος σε πολλαπλούς δέκτες. Μόλις το 28,7% απάντησε ότι προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα των πολλαπλών αποδεκτών, οι διευθύνσεις τους θα πρέπει να μπαίνουν στον τομέα BCC (Blind Carbon Copy = τυφλό ακριβές αντίγραφο, το οποίο δεν είναι ορατό στους άλλους παραλήπτες), ενώ το 24,3% δήλωσε ότι σε αυτόν τον τομέα μπαίνουν μόνο όσοι από τους παραλήπτες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και οι υπόλοιποι απλώς στον τομέα CC (Carbon Copy = ακριβές αντίγραφο ορατό από όλους). Το 15,9% δήλωσε ότι όλες οι διευθύνσεις μπορούν να μπουν ως CC, ενώ σημαντικό ποσοστό (32,1%) παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει. Σχεδόν οι μισοί (43,5%) χρήστες θεωρούν ότι το «κατέβασμα» βίντεο από το YouTube επιτρέπεται, ενώ το 46,5% γνωρίζει ότι αυτό απαγορεύεται. Το 10% δεν γνωρίζει τι ισχύει.