Πλαίσιο: Εκτινάχτηκαν 66% τα κέρδη

33

Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη παρά την ελαφρά κάμψη των πωλήσεών της παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2012 η εταιρεία «Πλαίσιο». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ανήλθαν σε 5,65 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 66%, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν οριακά κατά 1,06% και διαμορφώθηκαν σε 131,5 εκατ. ευρώ χάρη στην ανάπτυξη του τομέα «Τηλεφωνία» και τη σταθερότητα στον τομέα «Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές». Περαιτέρω, ο συνολικός δανεισμός της μειώθηκε κατά 9% και διαμορφώθηκε στα 15,8 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία μπορεί καλύψει το σύνολο των δανείων της, μέσω των διαθεσίμων της 2,4 φορές.

Αποδοτικότητα
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου, Γεώργιος Γεράρδος, σημείωσε τα εξής: «Για ακόμα μια περίοδο, αρχής γενομένης της χρήσης 2011, καταφέραμε να βελτιώσουμε τα περιθώρια αποδοτικότητας σε βαθμό τέτοιο που να αντισταθμίσει και με το παραπάνω την υποχώρηση των πωλήσεων. Η επιτυχία οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε με συνέπεια και συνίστανται αφενός μεν στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, αφετέρου δε στη βελτίωση των όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές μας, εντός του τρέχοντος αντίξοου οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η σταθεροποίηση των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, μας κάνει αισιόδοξους για τη… συγκράτηση της πτωτικής πορείας των τομέων δραστηριοποίησής μας».