Πιστοποίηση του Ομίλου Forthnet ως Master Managed Services Partner από τη Cisco

42

O Όμιλος Forthnet ανακοινώνει την πιστοποίηση του ως Master Managed Services Partner από τη Cisco. H πιστοποίηση αυτή, καταδεικνύει την υπεροχή του Ομίλου, όσον αφορά στην επένδυση σε διαδικασίες και πρακτικές βάσει της προτυποποίησης ITIL, καθώς επίσης και στα απαραίτητα εργαλεία, για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης (managed services).

H πιστοποίηση Master Managed Services Partner από τη Cisco προέκυψε μετά από εκτενή διαδικασία αξιολόγησης και καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ποιότητας που απολαμβάνουν οι εταιρικοί / επιχειρησιακοί πελάτες του Ομίλου. Η πιστοποίηση Master Managed Services Partner επιβεβαιώνει την υπεροχή και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου Forthnet στην προετοιμασία, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη, λύσεων που αφορούν σε υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες.

Με την πιστοποίηση Master Managed Services Partner, o Όμιλος Forthnet αποδεικνύει έμπρακτα την ικανότητα του να παρέχει λύσεις υψηλού επιπέδου στους εταιρικούς πελάτες του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη σταθερή υποστήριξη της επιτυχίας τους.