Παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου macbook!!! (παρωδια)

78

Παρουσίαση των τεχνικών  χαρακτηριστικών του νέου macbook!!! (παρωδια)