Πανίσχυρες μπαταρίες

36

Ο κοινός παρανομαστής στον οποίο πάσχουν όλες οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (smartphoneς, notebooks, tablets κ.ο.κ.) είναι αναμφισβήτητα αυτός της αυτονομίας στη λειτουργία τους.

Η ενέργεια που εξασφαλίζουν οι μπαταρίες ιόντων-λιθίου έχει πρακτικούς περιορισμούς. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Illinois ανέπτυξαν έναν νέο τύπο μικρομπαταρίας, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μπαταριών ιόντων-λιθίου και των υπερπυκνωτών, διατηρώντας το μικρό μέγεθος που τις καθιστά ιδανική λύση για τις κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές, αυξάνοντας σημαντικά την αυτονομία τους.

Ονομάζεται 3D microbattery και την παρούσα στιγμή είναι στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης.