“Παγώνει” για έναν χρόνο η εγκατάσταση POS στις επιχειρήσεις!

95

Με απόφαση του ο υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιάννης Μπάκας, πάγωσε για ένα ακόμη έτος την εγκατάσταση των λεγόγμενων POS (τραπεζικά μηχανάκια καρτών) σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Σημειώνεται ότι στις 9 Οκτωβρίου η προκάτοχός του, Κατερίνα Σαββαϊδου, είχε εκδώσει Απόφαση με την οποία συγκροτούσε ειδική Επιτροπή, με αντικείμενο την επεξεργασία κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και για την διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών.

Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα Εργασίας θα έπρεπε να επεξεργασθεί και να μελετήσει θέματα που αφορούν στην:

  • υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία (ICISnet)
  • της αποδοχής καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις του Υπουργείου Οικονομικών
  • της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS)
  • την καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ
  • την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των Υπουργείων που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όμως η Επιτροπή έχει χρόνο για να παραδώσει το πόρισμα, αφού η προθεσμία παράδοσης του πορίσματος μεταφέρθηκε ένα χρόνο αργότερα ήτοι στις 31/12/2016, παρά το ότι έως και προχθές ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών «ξεδίπλωνε» το σχεδιασμό της χρήσης «πλαστικού» χρήματος από την αρχή του 2016.