Παγκόσμια συνεργασία Samsung & UNESCO

71

Η SamsungElectronicsκαι η UNESCOανακοίνωσαν τη συνεργασία τους, με στόχο να προσφέρουν σε μαθητές του αναπτυσσόμενου κόσμου δυνατότητες για πρόσβαση σε καλύτερη εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσουν τόσο την εξειδίκευση της UNESCO στο συγκεκριμένο τομέα, όσο και τις λύσεις της Samsungστην κατηγορία των SmartSchools. Η συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται να υποστηρίξει τους πέντε βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησης της UNESCO: Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επικοινωνία και Πληροφορία.

 

Ο SeokPilKim, ExecutiveVicePresident της Samsung, δήλωσε σχετικά ότι «HSamsungαντιλαμβάνεται την εκπαίδευση ως το βασικό μοχλό που επιτρέπει στα έθνη να οικοδομούν βιώσιμες και πλούσιες κοινωνίες, εντός των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να θριαμβεύσουν. Το κοινό όραμα των Samsung και UNESCO για εκπαίδευση και πολιτισμό εξασφαλίζει ότι η συνεργασία αυτή θα είναι μια σημαντική προσφορά προς τις κοινότητες ανά τον κόσμο και ότι θα εμπνεύσει τους νέους να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους».

 

Η Samsungπιστή στη δέσμευση της να προσφέρει στην κοινωνία, πραγματοποιεί ένα εύρος πρωτοβουλιών, όπως είναι τα SmartSchools, τα οποία γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα και συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός βελτιωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθώς και τα Εργαστήρια Τεχνολογίας, τα οποία προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση σε μαθητές και νεαρούς επαγγελματίες. Επίσης, η εταιρεία υλοποιεί εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι τα HomeSchools στη Ρωσία, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα SmartSchoolsσε νοσοκομεία της Γαλλίας, για παιδιά που βρίσκονται υπό μακρά νοσοκομειακή περίθαλψη, και οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στη Νοτιοανατολική Ασία.

 

Η πρωτοβουλία MobileLearningτης UNESCO έχει ως σκοπό να προσφέρει εκπαίδευση σε όλους, χρησιμοποιώντας έξυπνες μεθόδους που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η Samsungκαι η UNESCOθα ενώσουν τις δυνάμεις τους αρχικά στον τομέα της εκπαίδευσης – μια συνεργασία που θα επεκταθεί και σε θέματα πολιτισμού και επιστημών.

 

Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, IrinaBokova, σημείωσε ότι «η συνεργασία ανάμεσα στην UNESCO και τη Samsung είναι λαμπρό παράδειγμα μιας καινοτόμας συμμαχίας, απαραίτητης για την παγίωση των κοινωνιών της γνώσης του 21ο αιώνα». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «μέσω αυτής θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στα εκπαιδευτικά συστήματα τις εκπληκτικές δυνατότητες των κινητών τεχνολογιών, παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση σε παιδιά κι ενήλικες, όπου κι αν βρίσκονται».