Π. Τζωρτζάκης: Νέος διευθύνων στην Quest Συμμετοχών

47

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών ΑΕ εξέλεξε τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας.

Συνεπώς το Δ.Σ. το οποίο εξελέγη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 6η Ιουνίου 2013, ανασυγκροτείται ως ακολούθως :

1. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος

2. Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος

3. Φαίδων Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

4. Ευτυχία Κουτσουρέλη, Εκτελεστικό Mέλος

5. Μάρκος Μπιτσάκος, Εκτελεστικό Mέλος

6. Απόστολος Παπαδόπουλος, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

7. Μιχαήλ Πάππαρης, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

8. Κωνσταντίνος Ρήγας, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

9. Απόστολος Ταμβακάκης, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παραμένει ως έχει και λήγει με την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.

Ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης εξελέγη, επίσης, Πρόεδρος ΔΣ των κυριοτέρων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (ACS Courier, Info Quest Technologies, iSquare, Unisystems) μετά από τις αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των εν λόγω εταιρειών.