ΟΤΕ: Τι λένε οι αναλυτές…

69

Η αναχρηματοδότηση παραμένει βασικό ερώτημα για τον ΟΤΕ, σύμφωνα με την HSBC, που τονίζει πως σταθεροποιείται ο ρυθμός υποχώρησης των εσόδων και επισημαίνει ότι η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών υποστήριξε τη μείωση του καθαρού χρέους, καθώς και ότι βασική ανησυχία είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να καταβάλει για το 2013.


Ο ΟΤΕ στο τέλος του 2011 είχε ταμειακό ισοζύγιο περί τα 1 δισ. ευρώ, τα οποία καλύπτουν άνετα τις λήξεις των 760 εκατ. ευρώ για το 2012. Ωστόσο, οι ανάγκες για το 2013 ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ομόλογο των 1,25 δισ. ευρώ που λήγει τον Αύγουστο καθώς και δάνεια ύψους 900 εκατ. ευρώ. 

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ, εκτιμά η Goldman Sachs, στην οποία διατηρεί τη σύσταση “neutral” και την τιμή-στόχο των 4 ευρώ. Όπως σχολιάζει, τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου υπερέβησαν τις προσδοκίες της, με τα μέτρα μείωσης του κόστους να αφορούν τις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας και να έρχονται νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Τονίζει δε πως παραμένει επιφυλακτική για τη μετοχή, δεδομένων των ρίσκων που επιφέρουν τα συνεχώς μειούμενα έσοδα σε μια κατάσταση όπου είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τα μακροοικονομικά γεγονότα, ενώ επισημαίνει ότι  ο ΟΤΕ έχει χάσει μερίδιο της αγοράς από τους ανταγωνιστές και οι τιμές του έχουν διαβρωθεί, τη στιγμή που υπάρχει περιορισμένη ζήτηση για νέες υπηρεσίες. Επίσης, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του ΟΤΕ είναι χαμηλότερες πλέον εξαιτίας των επιδράσεων της λιτότητας στην Ελλάδα.

Σε “buy” από “hold” αναβαθμίζει τη σύσταση της μετοχής η Marfin Analysis, σε έκθεση, στην οποία μειώνει την τιμή-στόχο σε 3,50 ευρώ από 3,80 ευρώ προηγουμένως. Αναλυτικά, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί προς τα κάτω κατά 2% τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2012, στα 4,69 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μειώνει τις προβλέψεις για τα EBITDA του 2012 κατά 4% και του 2013-14 κατά 9%. Σύμφωνα με την Marfin Analysis τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 259 εκατ. ευρώ το 2012, στα 236 εκατ. ευρώ το 2013 και στα 370 εκατ. ευρώ το 2014. Ωστόσο, σημειώνει ότι υπάρχουν καθοδικά ρίσκα στις εκτιμήσεις για τα κέρδη, εφόσον η εταιρία καταγράψει επιπρόσθετες απομειώσεις τα επόμενα χρόνια.  Στα 4 ευρώ από την προηγούμενη των 5,8 ευρώ μειώνει την τιμή-στόχο η National Securities ενώ διατηρεί τη σύσταση “outperform”.

Ακόμη, υποβαθμίζει τις βραχυμεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον όμιλο, προκειμένου να αποτυπώσει καλύτερα τις συνεχιζόμενες πιέσεις από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών και τη διατήρηση του ανταγωνισμού στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, ενώ εμφανίζεται λιγότερο  αισιόδοξη για τα περιθώρια, καθώς οι χαμηλότερες τιμές στη σταθερή τηλεφωνία αναμένεται να αντισταθμίσουν εν μέρει τη θετική επίδραση από τα κίνητρα για τη μείωση του κόστους.

Αναμένει δε μια προφανή άνοδο στις δαπάνες για τους τόκους, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για το 2012-2013. Από την άλλη πλευρά, έχει περιορίσει βραχυπρόθεσμα τις εκτιμήσεις για τις κεφαλαιακές δαπάνες, στο 11,5% των πωλήσεων μέχρι το 2014 από 12,5% το 2011. Για το 2012 αναμένει καθαρά κέρδη 261,2 εκατ. ευρώ, EBITDA στα 1,634 δισ. ευρώ και τζίρο 4,774 δισ. ευρώ.

Σε “buy” από “neutral” αναβαθμίζει η Citi τη σύσταση για τη μετοχή ενώ ανεβάζει και την τιμή-στόχο στα 4,5 ευρώ από 2,75 ευρώ. Επικαλείται πρόσφατη συνάντηση με τον οικονομικό διευθυντή του ομίλου και μεταδίδει την πεποίθηση ότι ο οργανισμός θα επαναχρηματοδοτήσει επιτυχημένα τις δανειακές του υποχρεώσεις με ωρίμαση Σεπτέμβριο του 2012 και Φεβρουάριο του 2013.

 

Από την «Εξπρές»