ΟΤΕ: Στις 6 Αυγούστου τα αποτελέσματα β’ τριμήνου 2015

64

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)την Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir