ΟΤΕ: Στις 23/2 τα αποτελέσματα

107

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ανακοινώνει ο ΟΤΕ τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2011 στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2011 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012 στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/InvestorRelation) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους.

Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2011, θα γίνει την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα υποβάλει πρόταση για μη διανομή μερίσματος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.