ΟΤΕ: Στις 22 Φεβρουαρίου η ανακοίνωση αποτελεσμάτων του 2017

2443

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (OTE) ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα  του Δ΄τριμήνου και έτους 2017, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλεσυνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.