ΟΤΕ: Στην αναμονή για την έγκριση των πακέτων του

37

Στη χθεσινή ολομέλεια της ΕΕΤΤ εγκρίθηκαν 21 συνδυαστικά πακέτα του ΟΤΕ, αλλά ο οργανισμός περιμένει στην αναμονή καθώς εκκρεμούν οι αποφάσεις για μεγάλο αριθμό και άλλων οικονομικών προγραμμάτων του.

 

Τα υπόλοιπα προς έγκριση πακέτα του ΟΤΕ θα εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΕΤΤ, στις 18 Ιουλίου, κάτι που περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί οι συγκεκριμένες συνδυαστικές προσφορές αποτελούν καίριο μέρος της εμπορικής του πολιτικής.

 

Όσον αφορά τη χθεσινή ολομέλεια, η ΕΕΤΤ απέρριψε 4 πακέτα με την αιτιολογία ότι προκαλούσαν συμπίεση του περιθωρίου κέρδους σε βάρος των ανταγωνιστών του.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, από τις αρχές του έτους 2013 μέχρι σήμερα έχει εξετάσει συνολικά 70 συνδυαστικά οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, από τα οποία 62 έχουν εγκριθεί, ενώ 8 έχουν απορριφθεί.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το κάθε οικονομικό πρόγραμμα που προτείνει ο ΟΤΕ εξετάζεται ξεχωριστά ωστόσο, σημειώνει, ο χρόνος εξέτασης εξαρτάται από την πληρότητα των στοιχείων που αφορούν το εκάστοτε πρόγραμμα αλλά και το πότε αυτά δίνονται στην ΕΕΤΤ.