ΟΤΕ: Στα 9,7 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η IBG

74

Στα 9,7 ευρώ από 8,5 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ η IBG, σε έκθεση στην οποία αναβαθμίζει τη σύσταση σε Accumulate από Νeutral.

Η χρηματιστηριακή στέκεται στις ταμειακές ροές αλλά και στον υγιή ισολογισμό του Οργανισμού.

Προβλέπει ότι τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ θα ανέλθουν στα 232 εκατ. για φέτος και στα 292 εκατ. για το 2016.

Η μετοχή του Oργανισμού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου στα 8,55 ευρώ.