ΟΤΕ: Στα 3 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις στην Κύπρο

79

Ο ΟΤΕ με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι οι καταθέσεις της εταιρείας στην Κύπρο ανέρχονται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

 

Πρόκειται για καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου: Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική Τράπεζα, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αποτελούν το αντίκρισμα για ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές.