ΟΤΕ: Προσαρμοσμένα κέρδη 100,9 εκατ. στο εξάμηνο

75

Κύκλο εργασιών 1,89 δισ. ευρώ καιπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 100,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος ΟΤΕ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 644,4 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 34%.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στο 1,89 δισ. ευρώστο εξάμηνο, μειωμένος κατά 1% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους, οπότε ανήλθε στο 1,91 δισ. ευρώ. Στο β΄ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΤΕ σημείωσε άνοδο 0,3% στα 953,5 εκατ. ευρώ που είναι η καλύτερη επίδοση από το 2008.

Το β΄ τρίμηνο του 2015, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με πέρσι, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη σε επίπεδο τριμήνου από το 2008. Τα ισχυρά έσοδα είναι αποτέλεσμα κυρίως των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Ο κύκλος εργασιών της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 0,6%, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η κινητή τηλεφωνία Ελλάδας επέδειξε ανθεκτικότητα, καθώς τα έσοδα από υπηρεσίες της Cosmote μειώθηκαν κατά 4,6%, ελαφρώς βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (α΄ τρίμηνο 2015: -4,9%), παρά το δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στη Ρουμανία, τα έσοδα κινητής αυξήθηκαν κατά 3,3%, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (α΄ τρίμηνο 2015: -12,7%, δ΄ τρίμηνο 2014: -8,4%), καθώς περιορίστηκε συγκριτικά η επίπτωση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού που επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2014. Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 0,5% το β΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής-κινητής, καθώς και από τα έργα υποδομών και πληροφορικής, ενώ τα έσοδα από φωνή και ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν. Τα έσοδα στην Αλβανία μειώθηκαν κατά 14,8% λόγω των ανταγωνιστικών και ρυθμιστικών πιέσεων. Τέλος, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,5% σε 110,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €644,4 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2015, αυξημένα κατά 3,9% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα υψηλότερα κόστη κατασκευής σχετικά με το έργο για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές και στην αύξηση στα κόστη διασύνδεσης από υψηλότερη κίνηση στη Ρουμανία και την ΟΤΕ Globe.

Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,9% σε επίπεδο ομίλου. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα υψηλότερα κόστη προσωπικού οφείλονται στην ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ. Αυτή η αύξηση συμψηφίστηκε από τη μείωση στις αμοιβές τρίτων, καθώς και στα έξοδα συντήρησης και επισκευής. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού πάνω από €30 εκατ. ήδη από το Β’ εξάμηνο του 2015. Σελίδα 4 από 12 Το Β’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €318,4 εκατ. σημειώνοντας μείωση 8,0%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 33,4%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην συγκριτική επίδραση στις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, όπου το Β’ τρίμηνο του 2014 η κερδοφορία EBITDA ωφελήθηκε πάνω από €9 εκατ. από την πώληση ακινήτων και μεταχειρισμένου χαλκού. Οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις οδήγησαν σε συρρίκνωση της κερδοφορίας EBITDA στις διεθνείς δραστηριότητες, επηρεάζοντας τα ενοποιημένα αποτελέσματα, παρά τις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα. Με τις πιέσεις να συνεχίζονται, ο Όμιλος ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του επενδύοντας δυναμικά σε υποδομές δικτύων και σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 21,7% στο τρίμηνο, σε €36,0 εκατ., λόγω μείωσης του δανεισμού.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συνεχίστηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του 2015, οδηγώντας σε ένα πολύ ανθεκτικό πρώτο εξάμηνο. Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση εσόδων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώσαμε πρόσφατα. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε περαιτέρω, χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου δεδομένων μας. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το περιβάλλον ήταν αρκετά δύσκολο, με τις ανταγωνιστικές πιέσεις να εντείνονται».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η σταθεροποίηση των επιδόσεών μας τους ερχόμενους μήνες θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη χώρα μας. Η υψηλότερη φορολογία ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική δαπάνη. Ωστόσο, η συνεχής επένδυσή μας στην ανάπτυξη, στην οποία οφείλονται οι επιδόσεις μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε την όποια εξωτερική επίδραση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας».