ΟΤΕ Information Security: Λύσεις ασφάλειας στην Interamerican

47

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καθημερινά απειλές από κακόβουλες επιθέσεις στα πληροφοριακά τους συστήματα, που μπορεί να αποβούν εξαιρετικά καταστρεπτικές για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι ολοένα και πιο προηγμένες επιθέσεις που δέχονται, συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις παραδοσιακές τεχνολογίες και τεχνικές προστασίας όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ενώ η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα ασφαλείας και προστασίας των πληροφορικών συστημάτων δεν είναι πάντα εφικτή.

Αυτήν την ανάγκη για ασφάλεια έρχεται να καλύψει ο ΟΤΕ δημιουργώντας το κατάλληλο κάθε φορά για την επιχείρηση περιβάλλον προστασίας και τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη βέλτιστη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Για τον ΟΤΕ είναι εξαιρετικά σημαντική η παροχή όχι απλά μεμονωμένων λύσεων ασφαλείας υψηλού επιπέδου, αλλά και μίας συνολικής στρατηγικής ασφάλειας που οδηγεί στην αποτελεσματική ανίχνευση και αποτροπή των πλέον σύγχρονων απειλών. Διαθέτοντας κατάλληλες υποδομές, εξειδικευμένο και πιστοποιημένο δυναμικό, αλλά και πλούσια εμπειρία σε θέματα ΙΤ, ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται στον χώρο του Information Security και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας πληροφοριών με υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας.

Με αυτήν την λογική η INTERAMERICAN απευθύνθηκε στον ΟΤΕ αναζητώντας τις λύσεις Information Security που θα καλύψουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες της και θα την θωρακίσουν έναντι των απειλών που μπορεί ανά πάσα στιγμή να δεχθεί.

Οι λύσεις που υιοθέτησε αφορούν στον εντοπισμό αδυναμιών που μπορεί να τύχουν εκμετάλλευσης από κακόβουλες επιθέσεις μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες Vulnerability Assessment και Penetration Testing, τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Επιπλέον, εξασφάλισε την προστασία των υποδομών της από επιθέσεις τύπου DDoS με χρήση των πλέον σύγχρονων ολοκληρωμένων λύσεων προστασίας, που μόνο πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως ο ΟΤΕ μπορούν να προσφέρουν. Τέλος, πέτυχε την παρακολούθηση κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών, μέσω των υπηρεσιών ΟΤΕ Managed Security Services, με στόχο την άμεση ενημέρωση στην περίπτωση εκδήλωσης επίθεσης.

Ειδικά μέσα από τις υπηρεσίες Managed Security Services, η INTERAMERICAN προστατεύει αποτελεσματικά τις υποδομές της από τις πλέον εξελιγμένες επιθέσεις, ελαχιστοποιώντας σημαντικά το κόστος τόσο σε υποδομές, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο ΟΤΕ έχει αναλάβει την ευθύνη της παρακολούθησης των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας και της ενημέρωσής της για πιθανά περιστατικά ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο, και με τον πλέον άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στην INTERAMERICAN να αξιολογεί ανά πάσα στιγμή το επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριακών της υποδομών, να εντοπίζει έγκαιρα και να αποτρέπει επιθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή της λειτουργία.

Όλες οι λειτουργίες των υπηρεσιών Managed Security Services του ΟΤΕ παρέχονται από το SOC (Security Operations Center) του ΟΤΕ που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο και έχει ως βασική λειτουργία τη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται με στόχο τον εντοπισμό επιθέσεων. Έτσι, σε κάθε ένδειξη για πιθανό περιστατικό ασφάλειας, ανωμαλία στη ροή πληροφοριών, απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, οι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι μηχανικοί και τα κεντρικά συστήματα ασφαλείας του SOC αναλαμβάνουν άμεσα δράση, προκειμένου να αναλύσουν το συμβάν, να ενημερώσουν την επιχείρηση και να προτείνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Επιπλέον, μέσω της κεντρικής δικτυακής πύλης ασφαλείας (ΟΤΕ Managed Security Services Web Portal) του SOC παρέχεται στην INTERAMERICAN ένα περιβάλλον διαχείρισης που της επιτρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή πλήρη εποπτεία της κατάστασης ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών της.

Οι υπηρεσίες Managed Security Services του ΟΤΕ διακρίνονται για την προηγμένη τεχνολογία ανάλυσης δεδομένων και συσχέτισης πληροφοριών, καθώς μέσα από την next generation SIEM πλατφόρμα που χρησιμοποιείται, παρέχονται με εξαιρετική ακρίβεια κορυφαίες δυνατότητες ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) με ένα πολύ ευέλικτο, εύχρηστο και γρήγορο τρόπο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λειτουργία τους διέπεται από αυστηρές διαδικασίες, ενώ το SOC του ΟΤΕ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 27001. Αναφορικά με το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και τους χρόνους απόκρισης, προβλέπεται αυστηρό SLA.