ΟΤΕ: ΓΣ για συμβάσεις με την Deutsche Telekom

81

Στις 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΤΕ με αντικείμενο τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της Deutsche Telekom AG και αφετέρου του ΟΤΕ και των θυγατρικών του.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα γίνει την 22α Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της Deutsche Telekom AG (DTAG) και αφετέρου της ΟΤΕ ΑΕ και θυγατρικών της (COSMOTE ΕΛΛΑΔΑΣ, AMC, GLOBUL, COSMOTE ROMANIA, ROMTELECOM) για την παροχή από τη DTAG συγκεκριμένων υπηρεσιών («Service Arrangements») και έγκριση των Βασικών Όρων των συμβάσεων αυτών. Ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.