ΟΤΕ: Εθελουσία για 1.000 εργαζομένους

81

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ύψους 190 εκατ. ευρώ ξεκινά ο ΟΤΕ, στην προσπάθειά του να «ελαφρύνει» κατά 1.000 άτομα και να μειώσει το κόστος λειτουργίας του, όπως είχε εξαγγείλει πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, μιλώντας στους οικονομικούς αναλυτές.

 

Την Πέμπτη, η εισηγμένη ανακοίνωσε προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, τα οποία πρωτίστως στοχεύουν σε εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. «Η συνολική δαπάνη που θα καταβάλει ο ΟΤΕ για την υλοποίησή τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 190 εκ. ευρώ ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι» αναφέρει ο οργανισμός.

 

Τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, προβλέπουν, μεταξύ άλλων:

 

– Την αναπλήρωση από 70% έως 95% κατά κατηγορία των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος μέχρι την άμεση λήψη σύνταξης,

 

– Μικτό ποσό ίσο με τις εκτιμώμενες συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για αυτασφάλιση,

 

– Την νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε €25.291 και επιπλέον μισθούς 9 μηνών,

 

– Μικτό ποσό περίπου ίσο με το κόστος της αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, που ανέρχεται μέχρι του ποσού των €11.000 περίπου.

 

– Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη καθώς και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

 

Παράλληλα, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Ανοιχτά Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης βάσει των ετών υπηρεσίας, καθώς και προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

 

Αυτά αφορούν διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως όσοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ, οι δικηγόροι, το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας και οι εργαζόμενοι σε ειδική άδεια. Στις παροχές περιλαμβάνονται:

 

– Η νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε €25.291 και επιπλέον μισθούς 9 μηνών,

 

– Μικτό ποσό ίσο με καθαρούς μισθούς 3 έως 4 ετών κατά κατηγορία,

 

– Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψης για 3 χρόνια και  προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

 

«Τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους. Επίσης, συμβάλλουν στην αύξηση της ρευστότητας στην αγορά, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα δώσουν την ευκαιρία για απασχόληση σε νέους ανθρώπους κάτω των 30 ετών» αναφέρει ο οργανισμός.

 

«Τα κίνητρα που παρέχονται στους εργαζομένους λαμβάνουν υπόψη το δύσκολο μακροοοικονομικό περιβάλλον και είναι επωφελή για τους ανθρώπους του ΟΤΕ, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στο προσωπικό που προσέφερε στην εταιρεία, να αποχωρήσει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες» καταλήγει.