ΟΤΕ Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

35

Η Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 16:30, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι.

Πηγή: ΟΤΕ