ΟΤΕ: Εκτακτη Γ.Σ. στις 19/10 για συμβάσεις με Deutsche Telekom

76

Στις 19 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη Σύμβασης-Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών και της σχετικής Επιμέρους Συμφωνίας για την παροχή προς την “Deutsche Telekom Pan-Net S.R.O. υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών (VoXX), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 19η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη των εξής συμβάσεων : (A) Σύμβασης-Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών (Framework Cooperation and Service Agreement) και της σχετικής Επιμέρους Συμφωνίας (Service Arrangement) για την παροχή από την ΟΤΕ Α.Ε. προς την “Deutsche Telekom Pan-Net S.R.O.” (“Pan-Net Slovakia”) υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών (VoXX), (B) Σύμβασης-Πλαισίου (Framework Agreement) για την παροχή από την “Deutsche Telekom Europe Holding GmbH” (“DTEH”) προς την “COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.” (“COSMOTE”) υπηρεσιών (VoXX), και Γ) Σύμβαση (Service Agreement) παροχής από την “COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.” (“COSMOTE”) προς την “Deutsche Telekom Pan-Net Greece ΕΠΕ” (“Pan-Net Greece”) υπηρεσιών φιλοξενίας που σχετίζονται με υπηρεσίες (VoXX).

2. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για την τροποποίηση της συμφωνίας άδειας χρήσης σήματος μεταξύ της “Τelekom Romania Mobile Communications S.A.” (Δικαιοδόχος) και της “Deutsche Telekom AG” (Δικαιοπάροχος).

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α’ Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 4η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 και η Β΄ Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.